Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

  • Hrvatski
  • English

Postanite partner

Dosadašnje aktivnosti udruge bile su uglavnom financijski podržane od stranih donatora, ali kako je kriza u svijetu sve jača, i daljnje donacije iz inozemstva postaju sve rjeđe i u manjim iznosima.

Vjerujemo da je zbrinjavanje naše djece problem našega društva, te Vam se ovim putem obraćemo za pomoć i u daljnjem planiranju rada sa nezbrinutom djecom.

Kako bi ovoj djeci osigurali redovnu pomoć, a udomiteljima podršku za daljnji rad, tražimo osviještene članove društva koji žele postati PARTNERI u ovom radu.

Želite li postati partneri u omogućavanju obiteljskog zbrinjavanja djece, molimo Vas da odredite iznos mjesečne pomoći koju možete 1 godinu uplaćivati za ovaj rad (npr. 50,00 do 100,00 kn), popunite nam potvrdu o partnerstvu, te nam je vratite mailom. Svoje redovne priloge možete slati na:

OAZA - Centar za pomoć djeci, PBZ, IBAN br. HR 802 340 009 111 800 4590.

Svojim redovnim prilogom pomoći ćete nam u daljnjem planiranju ovog rada, te omogućit ovoj djeci daljnje zbrinjavanje u toploj obiteljskoj sredini.

Mi se obavezujemo sve svoje partnere staviti na listu partnera na našoj web stranici, te im slati polugodišnja izvješća o našoj djeci, o radu sa djecom sa prikazom svih primljenih i utrošenih sredstava.

Ovakva Vaša podrška omogućit će nam daljnje planiranje rada sa djecom u potrebi i sigurnost ovim udomiteljskim obiteljima koje su se opredijelile za ovakav humani rad.

Ukoliko nam želite biti partneri, molimo Vas da popunite sljedeći obrazac, te nam ga potpisanog i pečaćenog vratite poštom na adresu udruge: HUMANITARNA UDRUGA OAZA, UČKA 2A, 52210 ROVINJ

Dokument Obrazac za partnerstvo - Ako želite spremiti i odštampati obrazac, kliknite na PDF ikonu desnom tipkom miša i odaberite opciju 'Save target as' kako bi dokument spremili na vaše računalo.

Partnerstvo između obrta LVANS i OAZE

Centar za pomoć djeci Oaza, Rovinj i LVANS, obrt za promidžbu i usluge, (vl. Ana Lukačinec, Koprivnica) sklopili su partnerski ugovor o ustupanju prava na korištenje loga OAZA, Centra za pomoć djeci iz Rovinja. LVANS koristi logo radi povećanja prodajnih aktivnosti, te provoditi promidžbu OAZE na teritoriju Republike Hrvatske.

Za navedeno je utvrđena mjesečna donacija u iznosu od 2.500,00 kuna koji se LVANS obvezao plaćati Centru OAZA.

LVANS koristi logo samo na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama, te ne može ustupiti pravo korištenja loga trećoj osobi.

Dokument Pogledajte artikle u ponudi