Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

 • Hrvatski
 • English

Tko smo mi

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga OAZA je crkvena djelatnost i neprofitna udruga koja pomaže zbrinjavanje djece u potrebi. Naš je prvenstveni cilj pomoći djeci da odrastaju u dobroj obiteljskoj sredini umjesto u institucijama ili vlastitim vrlo problematičnim obiteljima. Naše glavne aktivnosti su podrška udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci, te promocija i poticanje udomiteljstva djece u Istri i u Hrvatskoj.

Od 117 djece koja su do sada zbrinuta, 16 ih je otišlo na usvojenje, 52 se vratilo u vlastite obitelji kada su se popravile okolnosti u obitelji, 14 je prebačeno u drugu obitelj ili instituciju, 9 je otišlo u vlastiti život kao punoljetne osobe, a pomaže se daljnje zbrinjavanje 31 djeteta, dok se dodatna podrška u osamostaljivanju pruža za 3 bivša štićenika koji su započeli svoj samostalni život.Trenutno tako pomažemo 12 udomiteljskih obitelji iz Pule, Vodnjana, Štinjana, Rijeke, Požege, Pakraca, Zagreba, Velike Gorice i Daruvara, te 1 obiteljski dom iz Peteha u Istri.

Naša pomoć udomiteljima sastaji se u tome da im dajemo podršku, te materijalnu pomoć u odjeći, obući, opremi, i održavanju zgrade i vozila. Našim udomiteljima dajemo redovnu mjesečnu financijsku naknadu za rad sa djecom, kako ne bi oboje udomitelja trebali biti u radnom odnosu, a za 2 ili 3 smještene djece plaćamo produženo mirovinsko osiguranje jednom od udomitelja. Na taj način osiguravamo da oni sve svoje vrijeme posvete djeci. Do sada smo pomagali samo udomiteljima u Istri, ali budući da su potrebe velike, od rujna 2014.g. počinjemo širiti našu djelatnost i prema drugim dijelovima Hrvatske.

Aktivnosti

Kako bi se što više razvijalo kvalitetno udomiteljstvo u Hrvatskoj OAZA provodi slijedeće aktivnosti:

 • organiziranje podrške i pomoći udomiteljima u njihovim potrebama i potrebama smještene djece
 • organiziranje slobodnog vremena djeci i mladima iz udomiteljstva
 • organiziranje susreta udomitelja na regionalnoj i nacionalnoj razini
 • organiziranje regionalnih sastanaka svih dionika skrbi o djeci i nacionalne konferencije o udomiteljstvu
 • prikupljanje i obrađivanje podataka o stanju udomiteljstva u Istri i šire
 • predlaganje promjena zakonskih odredbi, sa svrhom unapređivanja udomiteljstva

Misija i vizija

Misija Centra za pomoć djeci i Humanitarne udruge OAZA

Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi odrastaju u kvalitetnom obiteljskom okruženju a djeci u potrebi pružena je potrebna pomoć i podrška.

Vizija Centra za pomoć djeci i Humanitarne udruge OAZA

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga OAZA su partnerske neprofitne organizacije koje kroz prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, suradnju s državnim i lokalnim tijelima i ustanovama, te organiziranjem susreta i podrške potiču zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u kvalitetnom obiteljskom okruženju, i pomažu svoj djeci u potrebi na području Istarske Županije i Hrvatske.

Počeci

U Rovinju je od 1993. godine započeo rad na pomaganju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i ostale djece u potrebi. Tijekom domovinskog rata, isprva je s radom započeo prihvatni centar "Centar za pomoć djeci OAZA" kao djelatnost Evanđeoske crkve u RH, a radi omogućavanja i novih oblika djelatnosti 2000.g. dodatno je osnovana "Humanitarna udruga OAZA".

Kako prihvaćena djeca koja su bila smještena u prihvatnom centru ne bi bila premještena u dječji dom, "OAZA" je od 1996. godine pronašla prve četiri udomiteljske obitelji koje su u svojoj obitelji preuzele zbrinjavanje ove djece, te im na taj način pružila zamjenu za vlastitu obitelj. Od tada sve naše obitelji redovno dobivaju mjesečnu financijsku i materijalnu pomoć za djecu, osigurana je adaptacija i opremanje stambenih prostora i nabavka kombi vozila za obitelji, te je pružena pomoć i podrška u organizaciji rada s djecom. U svakoj obitelji je isprva zbrinjavano do 8 djece, dok je kasnije taj broj zbog zakonskih promjena pao na 3. Budući da je u Istri vrlo teško potaći nove osobe da se odluče za udomljavanje, te posljednjih godina broj udomitelja opada, i nadalje aktivno radimo na promociji udomiteljstva djece u Istri, a svoj rad smo proširili na druge dijelove Hrvatske.

Kako bi se zbog zakosnkih promjena izbjeglo izdvajanje djece iz jedne od obitelji u kojoj su bili 8 godina, u listopadu 2010.g. OAZA je organizirala osnivanje prvog Obiteljskog doma za djecu u Istri, gdje je moguće zbrinuti do 10 djece. Kako bismo svoje dugogodišnje iskustvo u radu s udomiteljima i djecom prenijeli i drugima i pomogli da se u Hrvatskoj razvije kvalitetno udomiteljstvo, u suradnji sa drugim udomiteljskim udrugama iz Hrvatske osnovali smo mrežu udomiteljskih udruga "Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece". Zajedničkim aktivnostima promoviramo, potičemo i razvijamo kvalitetne oblike obiteljskog smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Istre i u RH.

Zakonske odredbe u Hrvatskoj formalno podržavaju deinstitucionalizaciju ili zadržavanje djece u biološkoj obitelji uz nadzor, ali organiziranje obiteljskih oblika skrbi za djecu, nema dovoljnu potporu nadležnih službi. Tako je velik dio djece smješten u institucijama, ili se još uvijek nalaze u svojim obiteljima gdje unatoč nadzoru nemaju adekvatnu roditeljsku skrb, a postojeće udomiteljske obitelji često žive i djeluju s teškoćama. Zbog toga OAZA je svih ovih 22 godine svojeg postojanja prikupljala i raspodjeljivala materijalnu i financijsku pomoć udomiteljskim obiteljima, pomagala u njihovom radu, te pomagala i drugoj djeci u potrebi. Na regionlnoj i nacionalnoj razini aktivno je djelovala na promoviranju, poticanju i razvijanju kvalitetnog udomiteljstva djece, te kroz razne akcije i aktivnosti nastojala povećati broj djece u obiteljskom smještaju, i tako smanjiti njihov broj odn. skratiti njihov boravak u institucijama.

Dosadašnji rad

Centar za pomoć djeci i HU OAZA su parnerske organizacije koje su organizirane kao skup udomitelja i drugih osoba koji žele aktivno sudjelovati u pomoći djeci u potrebi, a nezbrinutoj djeci omogućiti da žive, odrastaju i razvijaju se u zamjenskoj obitelji. Humanitarna udruga OAZA, sa sjedištem u Rovinju je osnovana kao nadopuna rada crkvene djelatnosti "CENTAR ZA POMOĆ DJECI OAZA" koja je u toku domovinskog rata započela sa zbrinjavanjem i pomaganjem djeci u potrebi.

Od 1993. g. do sada OAZA je pronašla, renovirala i opremila 5 objekta za udomiteljske obitelji, te pomogla u zbrinjavanju 117 djece, od kojih je 16 otišlo na usvojenje, 52 se vratilo u vlastite obitelji kada su se popravile okolnosti u obitelji, 14 je prebačeno u drugu obitelj ili instituciju, 9 je otišlo u vlastiti život kao punoljetne osobe, a 31 se i dalje zbrinjava u 12 udomiteljske obitelji i u Obiteljskom domu.

Rad s udomiteljskim obiteljima i Obiteljskim domom

Kako bi se djeci s ovog područja omogućilo odrastanje u obitelji, OAZA je tokom ovih godina razvila oblik profesionalnog zbrinjavanja do 3 djece u obitelji i do 10 djece u Obiteljskom domu na način da:

 • daje redovnu financijsku naknadu nezaposlenim udomiteljima i plaća im produženo MIO, čime im omogućuje da svoje vrijeme posvete djeci
 • daje redovnu financijsku i materijalnu pomoć za djelovanje Obiteljskog doma
 • osigurava prostor za zbrinjavanje djece
 • prema potrebi renovira i oprema prostor
 • prema potrebi daje mjesečnu financijsku pomoć za djecu koja nisu smještana Rješenjem CZSS
 • osigurava održavanje vozila za veće obitelji
 • daje podršku i pomoć udomiteljima u svim pogledima
 • podržava djecu i mlade iz udomiteljstva organiziranjem redovnih tjednih aktivnosti
 • prikuplja humanitarnu pomoć u hrani, odjeći, obući i opremi

Podrška razvoju udomiteljstva u Istri

OAZA je udružena u partnerstvu sa Udrugom udomitelja Istarske Županije (UUIŽ), te one zajednički provode aktivnosti vezane uz Udomiteljstvo djece u Istri, čime se nastoji povećati broj djece u obiteljskom smještaju, te smanjiti i skratiti boravak djece u institucijama.

Prema prikupljenim podacima od Centara za socijalnu skrb u Istri je od 2008. do 2014. godine još uvijek veći broj djece smješten u institucije, ili u neku udomiteljsku obitelj izvan Istre. Kako je za djecu izuzetno važno odrastanje u obiteljskom okruženju, boravak u institucijama bi se trebao svesti na minimalno potrebno vrijeme, a bitno je i da djeca ostanu u svojem okruženju kako bi mogli imati kontakte sa svojim biološkim roditeljima, rodbinom i prijateljima.

U Istri je uglavnom zastupljeno srodničko udomiteljstvo, gdje su većina udomitelja bake i djedovi. Oni nisu izabrali da budu udomitelji, već su to silom prilika, i biti će sve dok je dijete pod njihovom skrbi. Iako su oni emotivno vrlo vezani za dijete, nisu u mogućnosti zbrinjavati drugu i novu djecu.

Nesrodničkih udomiteljskih obitelji u Istri je malo, a većina njih djeluje u okviru rada Udruga Nadomak sunca ili OAZA, te su to obitelji koje su se odlučile baviti udomiteljstvom duže vrijeme i prihvatiti veći broj djece. Kako prema Zakonu o udomiteljstvu broj djece u udomiteljskim obiteljima ne može biti veći od 3, a svi udomitelji s ovog područja već imaju popunjen broj, to znači da će nova djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz Istre, ukoliko nemaju nekog srodnika koji ih želi zbrinuti, vjerojatno biti na duži period smještena u instituciju, ili izvan Istre. Zbog toga OAZA radi na promociji, poticanju i razvijanju kvalitetnog udomiteljstva pokušavajući zainteresirati nove obitelji iz Istre da se odluče na udomljavanje djece.

Podrška razvoju kvalitetnog udomiteljstva u Hrvatskoj

Kako bi svoje dugogodišnje iskustvo u radu s udomiteljima i djecom prenijela i drugima i pomogla da se u Hrvatskoj razvije kvalitetno udomiteljstvo, 2006.g. OAZA u suradnji sa drugim udrugama postaje osnivač mreže udomiteljskih udruga "Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece".

Za ovaj rad OAZA je prve 3 godine bila nositelj projekta financiranog od strane Nizozemskih fondacija i Nizozemskog Ministarstva Vanjskih poslova. Na ovom nivou OAZA svake godine sudjeluje u organizaciji: konferencija za udomitelje, susreta udomiteljskih obitelji Hrvatske, treninga za udomiteljske udruge, susreta sa predstavnicima Ministarstva, okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima Centara za socijalnu skrb.

Od rujna 2014.g. zbog velikih potreba OAZA započinje s pomaganjem novih udomiteljskih obitelji iz Rijeke, Požege, Pakraca, Zagreba,Velike Gorice i Daruvara.

Planovi za daljnji rad

OAZA i nadalje podržava djelovanje udomiteljskih obitelji iz Istre, nastavlja sa davanjem potrebne financijske i materijalne podrške za djelovanje Obiteljskog doma u Petehima, te pomaže u organizaciji slobodnog vremena za djecu i mlade iz udomiteljstva u suradnji sa Evanđeoskom Pentekostnom crkvom u Puli.

Zbog velikih potreba OAZA proširuje svoje djelovanje te započinje s pomaganjem udomiteljskih obitelji i udomljenoj djeci iz drugih dijelova Hrvatske (Rijeka, Pakrac, Požega, Zagreb, Daruvar, Velika Gorica).

OAZA će i nadalje u suradnji sa ostalim udomiteljskim udrugama i ostalim dionicima skrbi o djeci promovirati, poticati i razvijati kvalitetno udomiteljstvo na području Istre i Hrvatske. Nastaviti će provoditi aktivnosti za pomoć udomiteljima i djeci, organizirati regionalne susrete svih dionika skrbi o djeci, susrete udomitelja sa područja Istre i Hrvatske, te nadalje vršiti prikupljanje i obradu podataka o stanju udomiteljstva djece u Istri za svaku godinu. OAZA će također nastaviti sudjelovati u planiranju rada i aktivnostima "Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece" u cilju razvoju kvalitetnijeg udomiteljstva u Hrvatskoj.