Humanitarna udruga Oaza

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga "Oaza"

Djeca su naše najveće bogatstvo...

Oaza

Centar za pomoć djeci i Humanitarna udruga OAZA je crkvena djelatnost i neprofitna udruga koja pomaže zbrinjavanje djece u potrebi. Naš je prvenstveni cilj pomoći djeci da odrastaju u dobroj obiteljskoj sredini umjesto u institucijama ili vlastitim vrlo problematičnim obiteljima. Naše glavne aktivnosti su podrška udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci, te promocija i poticanje udomiteljstva djece u Istri i u Hrvatskoj.

Od 117 djece koja su do sada zbrinuta, 16 ih je otišlo na usvojenje, 52 se vratilo u vlastite obitelji kada su se popravile okolnosti u obitelji, 14 je prebačeno u drugu obitelj ili instituciju, 9 je otišlo u vlastiti život kao punoljetne osobe, a pomaže se daljnje zbrinjavanje 31 djeteta, dok se dodatna podrška u osamostaljivanju pruža za 3 bivša štićenika koji su započeli svoj samostalni život.Trenutno tako pomažemo 12 udomiteljskih obitelji iz Pule, Vodnjana, Štinjana, Rijeke, Požege, Pakraca, Zagreba, Velike Gorice i Daruvara, te 1 obiteljski dom iz Peteha u Istri.

Naša pomoć udomiteljima sastaji se u tome da im dajemo podršku, te materijalnu pomoć u odjeći, obući, opremi, i održavanju zgrade i vozila. Našim udomiteljima dajemo redovnu mjesečnu financijsku naknadu za rad sa djecom, kako ne bi oboje udomitelja trebali biti u radnom odnosu, a za 2 ili 3 smještene djece plaćamo produženo mirovinsko osiguranje jednom od udomitelja. Na taj način osiguravamo da oni sve svoje vrijeme posvete djeci. Do sada smo pomagali samo udomiteljima u Istri, ali budući da su potrebe velike, od rujna 2014.g. počinjemo širiti našu djelatnost i prema drugim dijelovima Hrvatske.

Aktivnosti

Kako bi se što više razvijalo kvalitetno udomiteljstvo u Hrvatskoj OAZA provodi slijedeće aktivnosti:

  • organiziranje podrške i pomoći udomiteljima u njihovim potrebama i potrebama smještene djece
  • organiziranje slobodnog vremena djeci i mladima iz udomiteljstva
  • organiziranje susreta udomitelja na regionalnoj i nacionalnoj razini
  • organiziranje regionalnih sastanaka svih dionika skrbi o djeci i nacionalne konferencije o udomiteljstvu
  • prikupljanje i obrađivanje podataka o stanju udomiteljstva u Istri i šire
  • predlaganje promjena zakonskih odredbi, sa svrhom unapređivanja udomiteljstva

Počeci

U Rovinju je od 1993. godine započeo rad na pomaganju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i ostale djece u potrebi. Tijekom domovinskog rata, isprva je s radom započeo prihvatni centar "Centar za pomoć djeci OAZA" kao djelatnost Evanđeoske crkve u RH, a radi omogućavanja i novih oblika djelatnosti 2000.g. dodatno je osnovana "Humanitarna udruga OAZA".

Kako prihvaćena djeca koja su bila smještena u prihvatnom centru ne bi bila premještena u dječji dom, "OAZA" je od 1996. godine pronašla prve četiri udomiteljske obitelji koje su u svojoj obitelji preuzele zbrinjavanje ove djece, te im na taj način pružila zamjenu za vlastitu obitelj. Od tada sve naše obitelji redovno dobivaju mjesečnu financijsku i materijalnu pomoć za djecu, osigurana je adaptacija i opremanje stambenih prostora i nabavka kombi vozila za obitelji, te je pružena pomoć i podrška u organizaciji rada s djecom. U svakoj obitelji je isprva zbrinjavano do 8 djece, dok je kasnije taj broj zbog zakonskih promjena pao na 3. Budući da je u Istri vrlo teško potaći nove osobe da se odluče za udomljavanje, te posljednjih godina broj udomitelja opada, i nadalje aktivno radimo na promociji udomiteljstva djece u Istri, a svoj rad smo proširili na druge dijelove Hrvatske.

Kako bi se zbog zakosnkih promjena izbjeglo izdvajanje djece iz jedne od obitelji u kojoj su bili 8 godina, u listopadu 2010.g. OAZA je organizirala osnivanje prvog Obiteljskog doma za djecu u Istri, gdje je moguće zbrinuti do 10 djece. Kako bismo svoje dugogodišnje iskustvo u radu s udomiteljima i djecom prenijeli i drugima i pomogli da se u Hrvatskoj razvije kvalitetno udomiteljstvo, u suradnji sa drugim udomiteljskim udrugama iz Hrvatske osnovali smo mrežu udomiteljskih udruga "Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece". Zajedničkim aktivnostima promoviramo, potičemo i razvijamo kvalitetne oblike obiteljskog smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Istre i u RH.

Zakonske odredbe u Hrvatskoj formalno podržavaju deinstitucionalizaciju ili zadržavanje djece u biološkoj obitelji uz nadzor, ali organiziranje obiteljskih oblika skrbi za djecu, nema dovoljnu potporu nadležnih službi. Tako je velik dio djece smješten u institucijama, ili se još uvijek nalaze u svojim obiteljima gdje unatoč nadzoru nemaju adekvatnu roditeljsku skrb, a postojeće udomiteljske obitelji često žive i djeluju s teškoćama. Zbog toga OAZA je svih ovih 22 godine svojeg postojanja prikupljala i raspodjeljivala materijalnu i financijsku pomoć udomiteljskim obiteljima, pomagala u njihovom radu, te pomagala i drugoj djeci u potrebi. Na regionlnoj i nacionalnoj razini aktivno je djelovala na promoviranju, poticanju i razvijanju kvalitetnog udomiteljstva djece, te kroz razne akcije i aktivnosti nastojala povećati broj djece u obiteljskom smještaju, i tako smanjiti njihov broj odn. skratiti njihov boravak u institucijama.

Postanite partner!

Molba za pomoć

Ovaj projekt je podržavan uz financijsku pomoć: Istarske županije, Grada Rovinj, Grada Pula, te mnogih ostalih tvrtki, obrtnika, crkvi i privatnih osoba.

Podrška za udrugu